Levering, Installatie en support services

 

De levering

1. Bij akkoord van de optionele Consultancy  starten we met een Plan van Aanpak met daarin de configuratie vereisten. Extra reistijd en/of consultancy uren kunnen een gevolg zijn voor het niet beschikbaar hebben van de benodigde configuratie en/of informatie benodigd voor de implementatie. 

2. De Implementatie fase tot en met training en documentatie wordt afgesloten met een implementatie verslag cq opleveringsdocumentatie met installatie parameters,

3. Hiermee start de acceptatie c.q. evaluatie periode. Deze dient uiterlijk een (1) maand na de eerste installatiedag afgerond te zijn.

4. Acceptatie (decharge verklaring). Is een verslag van de implementatie geaccordeerd met of zonder openstaande punten met de status en de overeengekomen timeline.

5.  Support mogelijkheden

 

Implementatie services.

Een ervaren Consultant verzorgt de complete installatie, configuratie, training en documentatie op basis van de aangekochte opdracht en levert deze werkend op d.m.v. een Implementatie cq opleverings verslag, inclusief een evaluatie na 1 maand.

Annuleringen

Worden per email gemeld en door ons bevestigd
Afspraken die geannuleerd worden door de aanvrager, wordt in rekening gebracht:

50% binnen 24 uur,
25% binnen 48 uur.
Zonder kosten, langer dan 48 uur van te voren  

Acceptatie periode.

De consultancy-uren tijdens deze maand zijn facturabel en zijn onderdeel van de acceptatieperiode totdat het project d.m.v. een opleverings document geaccepteerd en overgedragen (decharge) wordt aan de door ons getrainde applicatiebeheerders.

Bovenstaande faseringen zijn onderdeel van de consultancy en ronden wij af op halve dagen. Meerwerk overleggen wij altijd vooraf per e-mail en voeren wij uit na akkoord uwerzijds.

Na de acceptatie cq evaluatie periode volgt een support mogelijkheid

 

Support mogelijkheden

 

Gratis support of een Supportplan.

GRATIS Support is
:

- Alleen voor fouten en features request.

- Geen garantie, voor het in behandeling nemen binnen bepaalde termijn.

- Per email aan  helpdesk@cbaholland.com   of telefonisch.

- Tijdens kantooruren 09:00-17:00

- Alleen te gebruiken door de door ons getrainde Applicatiebeheerder(s). We behouden het recht voor om niet voldoende getrainde personen een voorstel te doen om de ontbrekende kennis aan te vullen.

- Extra support mogelijkheden.  

 Voor hen die ManageEngine gebruiken die niet via ons is aangekocht, kunnen van onze Single Call Service  gebruik maken tegen een tarief, of van een  Service Voucher  van x dagen verspreid over 1 maand tegen een gereduceerd tarief. Zie hiervoor de bijlage Tarieven.

Onderstaande supportplannen kennen vaste afspraken.

 

Support Plannen:

Belangrijkste kenmerken zijn:

- Elke call wordt afgerond op 15 minuten.

Extended support, Brons,

- In behandeling genomen binnen  6 uur.

- 1ste escalatie na  12 werkuren.

- Inclusief 10 uren.

 

Premium support, zilver,

- In behandeling genomen binnen  4 uur.

- 1ste escalatie na  8 werkuren.

- Inclusief 10 uren.

 

Op aanvraag

Wenst u uItgebreide uren zoals bijvoorbeeld 07:00-19:00, sneller reageren, evt 24*7 support en/of internationaal, dan zijn deze op aanvraag in te dienen. Gebruik hiervoor dit  contactformulier