Privacy Statement

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Computer Business Applications BV, Entrada 234, 1114 AA Amsterdam, KVK Inschrijving: 34109894. 

Wij, van Computer Business Applications BV (hierna: CBABenelux), respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen. 

Waarom wij je gegevens gebruiken

Bij het gebruiken van onze websites (www.cbabenelux.nl en www.cbabenelux.com), diensten en producten verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken of gedepersonaliseerde statistische informatie. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor hieronder genoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken: 
 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Btw-nummer
 • Kvk-nummer
 • Geslacht
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Daarnaast leggen wij de volgende gegevens vast:
 • Informatie die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier van onze website(s) in te vullen. 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens zijn gerelateerd aan het IP-adres.

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CBABenelux in bepaalde gevallen persoonsgegevens bewaard. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor: 
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jouw indien je hierom verzoekt; 
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot CBABenelux, haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van een nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.  

Wij verwijderen je persoonlijke informatie drie jaar na afloop van een overkomst tussen jou en CBABenelux. 

Vertrouwelijkheid & vertrekking aan derden 

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verkrijgen en de gegevens die wij bewust of onbewust verkrijgen bij het uitoefenen van onze dienstverlening, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

CBABenelux gebruikt op haar website(s) alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op jouw privacy.  

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics

CBABenelux maakt gebruik van Google Analytics. 

Social Media cookies

Niet van toepassing. 

Links naar andere websites van derden 

Onze websites bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen. 

Je hebt de volgende wettelijke rechten: 
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CBABenelux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

  CBABenelux maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. 

  Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van: 
  • TLS-verbindingen
  • 2 Factor Authenticatie van gebruikers
  • Beperkte rechten
  • Wachtwoordbeleid
  • Up to date besturingesystemen
  • Endpointprotection
  • Uitgebreide actieve logging & auditing
  • Encryptie
  CBABenelux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

  Wijzigingen in deze Privacy- & Cookieverklaring 

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website(s) worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

  Contactgegevens

  Computer Business Applications BV

  Entrada 234 
  1114 AA Amsterdam 
  Security Officer: Ben Langeveld, Blan@cbabenelux.com
  Security Auditor: Andre Schelleman, Asch@cbabenelux.com