On Premise Data loss Prevention (DLP)


Dataloss prevention DLP

Steeds meer organisaties hebben te maken met een datalek en we lijken maar te accepteren dat onze persoonsgegevens op het darkweb terecht komen. Om nog maar niet te reppen over de risico’s en potentieel grote groep gedupeerden die de diefstal van inloggegevens met zich meebrengt. Dat is niet iets wat we zo maar kunnen laten gebeuren en daarom dienen organisaties zich beter te beschermen tegen datelekken. Maar, wat kun je nu eigenlijk doen om een datalek te voorkomen en hoe zorg je ervoor dat jouw it-security toekomstbestendig is?  

In dit artikel gaan we vooral in op Data Loss Prevention voor grotere organisaties die hun IT voornamelijk op locatie/ on premise georganiseerd hebben. In andere artikelen kun je lezen over de meest voorkomende issues die een datalek veroorzaken en over de goede beveiliging van cloud en SaaS-oplossingen. 
 
Data Loss Prevention (DLP) is een strategie die organisaties gebruiken om te voorkomen dat gevoelige of kritieke informatie onbedoeld of opzettelijk wordt gedeeld, gelekt of verloren gaat. DLP-oplossingen omvatten beleidsregels (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst van medewerkers), procedures en technologieën om gegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang of overdracht van gevoelige informatie te voorkomen. DLP is vooral belangrijk voor organisaties die te maken hebben met persoonlijke, financiële of vertrouwelijke gegevens. 
 
Organisaties die voornamelijk on premise werken, kunnen hun DLP-strategie als volgt goed regelen: 
  • Risicobeoordeling: Identificeer de meest kritieke en gevoelige gegevens binnen uw organisatie. Waar staat deze data? Beoordeel de risico's en kwetsbaarheden die gepaard gaan met het verwerken, opslaan en overdragen van deze gegevens. 
  • Beleidsontwikkeling: Stel duidelijke en effectieve beleidsregels en procedures op met betrekking tot het gebruik, de toegang en het delen van gevoelige gegevens. Zorg ervoor dat deze beleidsregels regelmatig bijgewerkt, gecontroleerd en gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. Let er daarbij ook op dat ze daadwerkelijk nageleefd worden. 
  • Toegangscontrole: Beperk de toegang tot gevoelige gegevens tot alleen geautoriseerde medewerkers. Implementeer sterke authenticatie- en autorisatiemechanismen om ervoor te zorgen dat alleen de juiste personen op het juiste moment toegang hebben tot deze gegevens (dus bijvoorbeeeld niet ‘s nachts). 
  • Netwerkbeveiliging: Bescherm je netwerk tegen ongeautoriseerde toegang en aanvallen. Gebruik firewalls, intrusion detection systems (IDS), intrusion prevention systems (IPS) en andere beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van het netwerk te waarborgen. 
  • Versleuteling: Versleutel gevoelige gegevens, zowel tijdens opslag als tijdens verzending, om te voorkomen dat ze worden onderschept of gecompromitteerd. 
  • Training en bewustwording: Zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn en blijven van het belang van gegevensbeveiliging en DLP-praktijken. Train medewerkers in het identificeren en melden van potentiële gegevenslekken en het volgen van de vastgestelde beveiligingsprocedures. 
  • Monitoring en incidentrespons: Monitor voortdurend de activiteiten met betrekking tot gevoelige gegevens en reageer snel op eventuele incidenten. Implementeer een incidentresponsplan om potentiële gegevenslekken snel te identificeren, te beperken en te herstellen. 
  • Regelmatige audits en beoordelingen: Voer regelmatig audits uit om de naleving van DLP-beleidsregels en -procedures te controleren en om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen. 
  • Back-up en restore: Controleer of het restoren van data via back-ups daadwerkelijk goed werkt en dat er een (online) uitwijklocatie voor deze backups aanwezig is. 
Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties die veel on-premise werken hun DLP-strategie effectief regelen en de veiligheid van hun gevoelige gegevens waarborgen. Heb je hulp of oplossingen nodig om jouw DLP-strategie op te zetten en uit te voeren? Wij denken graag mee! 
 

Onze Data Loss Prevention (DLP) oplossingen

CBABenelux biedt diverse tools die je helpen bij DLP. Kies bijvoorbeeld voor:  
 
Recovery Manager Plus: voor maken van back-ups van AD, Azure, Office365 en het restoren van deze back-ups. 
 
Data Security Plus: Een realtime security monitoring tool voor detectie, disruptie en respons op data verlies via USB, e-mail, printers en meer. 
 
Cloud Security Plus: Handige tool om vanuit on premise omgeving het cloud verkeer monitoren en beveiligen. 
 
Endpoint DLP: Voorkom datalekken bij endpoints via Endpoint DLP. 
 
Forcepoint Enterprise DLP: Beveilig data over het web, cloud, e-mail en endpoints.